Šťastné a veselé Vianoce

Celý kolektív Inceram Vám želá príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný štart do nového roka.