Umývadlové batérie MEREO

Spoločnosť MSO Trade a.s. vznikla v roku 2000 ako priamy dovozca, výrobca a distribútor tovaru so zameraním na vodoinštalačnú techniku, kúrenársku techniku ​​a vybavenie kúpeľní. V súčasnej dobe pôsobí na trhoch v Českej a Slovenskej republiky. Od roku 2016 sortiment vybavenia kúpeľní združili pod novovytvorenú produktovú značku Mereo.